Barion Pixel

Szabályzat

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐI

(“Játék”) szervezői: Palotás Ágnes EV. 

  1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékban („Játékos”) vehet részt, aki:

2.1. A Facebook.com közösségi oldal regisztrált tagja;

2.2. Teljesíti a felhívásban szereplő feladatot az adott határidő lejártáig. A Játékban való részvétellel elfogadja annak felhasználási feltételeit, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervezők rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (Facebook név, Facebook ID) játékkal összefüggő kezeléséhez.

2.3. A játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook profilokkal, nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosnak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak.

2.4. A 18 éven aluli személyeknek nyertesség esetén egy nyilatkozatot kell bemutatniuk, amiben a törvényes képviselő/gyám írásos formában jóváhagyja a játékban való részvételt és a nyeremény átvételét, amennyiben ez szükséges vegye fel velünk a kapcsolatot és küldünk egy nyilatkozat mintát. A nyilatkozatot nyerés esetén be kell mutatni, különben a nyeremény nem vehető át.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék időtartama: 2021. 11. 17.-2021. 11 19-ig. Sorsolás 2021.11.19. 10 óra.

  1. NYEREMÉNYEK

4.1. A játék során 1  Játékos nyerhet.

A nyeremény a Szervező által meghirdetett workshopon való ingyenes részvétel (melynek ideje és helye: 2021.11.21. 13-17 óra, Budapest)

 

4.2. A Játék végén összesen 1 Játékost fogunk kisorsolni.

  1. A JÁTÉK MENETE

5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2. A Szervező a Játék során a Facebook oldalán elérhetővé teszi a játék posztot, amellyel a Játékosok a Játék időtartama alatt játszhatnak. Egy Játékos csak egy hozzászólással vehet részt a Játékban. A hozzászólásban 1 ismerősét kell megjelölnie, valamint a bejegyzést lájkolnia.

5.3. A játék végén a nyerteseket a Socialwinner alkalmazásával sorsoljuk ki, teljesen véletlenül, automatizált módon.

  1. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A sorsolást követően a nyerteseknek 24 órán belül üzenetben vagy e-mailben fel kell vennie a szervezővel a kapcsolatot az info@kenyermuvesz email címen vagy a Kenyér Művész Facebook oldalon keresztül üzenetben.

6.2. A nyeremény pénzre nem váltható.

  1. ADÓZÁS

7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

  1. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.

  1. ADATVÉDELEM

9.1. A Játékban való részvétel és a Játékszabályban írt adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.

9.2. A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a Facebook semmilyen módon nem támogatja, felügyeli és ellenőrzi azt. A közzétett információ nem jut a Facebook birtokába. Bármilyen kérdés, megjegyzés vagy panasz a Szervezőkhöz továbbítható, és nem a Facebookhoz.

9.3. A hozzászólással a játékosok automatikusan elfogadják a Szervező adatkezelési tájékoztatóját.

****

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.